NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

kwalifikacja: udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

system kształcenia: szkoła policealna/zaoczna lub KKZ dla osób, które są w trakcie zdobywania wykształcenia średniego

okres nauki: dwa semestry

świadectwo: ukończenia szkoły

dyplom: potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej


Informacje o kierunku kształcenia

Kierunek kształcenia realizowany w szkole policealnej lub w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego adresowany jest do osób które chcą uzyskać przygotowanie w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Podstawowym celem kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest przygotowanie absolwenta szkoły lub KKZ do:

Przykładowe zadania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej:

Miejscem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie mógł w domu realizować usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji dla danej osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyni się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent będzie prowadzić rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Praktyki zawodowe odbywają się w placówkach realizujących cele kształcenia asystenta osoby niepełnosprawnej. o doborze placówki decyduje szkoła. Miejscem praktyk mogą być: Dom Pomocy Społecznej, Szpital, Hospicjum, Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.