NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 120 godzin

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 120 godzin.

Kurs adresowany jest do osób które chcą uzyskać podstawowe przygotowanie w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Celem kursu jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie opieki nad niepełnosprawnym ruchowo, przewlekle chorym lub osobą będącą w podeszłym wieku. Uzyskana wiedza i umiejętności będą stanowiły dodatkowy atut na rynku pracy.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie mógł z powodzeniem wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Miejsca pracy dla asystentów osób niepełnosprawnych: ośrodki i domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świetlice terapeutyczne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szpitale itp.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Elementy psychologii, socjologii i pedagogiki 13 -
2 Podstawy prawa 10 -
3 Anatomia i fizjologia człowieka 10 -
4 Podstawy pielęgnowania człowieka 5 7
5 Pierwsza pomoc 2 3
6 Higiena żywienia 10 -
7 Podstawy kompleksowej rehabilitacji (osób upośledzonych umysłowo, niewidomych i słabo widzących, głuchych i słabo słyszących, osób z dysfunkcjami narządu ruchu, starszych i przewlekle chorych) 20 -
8 Praktyka zawodowa - 40
Razem 70 50

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

Program kursu, na zlecenie instytucji i firm, może być dostosowany do potrzeb w/w jednostek.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.