NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 103 godziny

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej / druk zaświadczenia Polskiego Związku głuchych


Krótka informacja o kursie

Kurs jest realizowany na trzech poziomach umięjętności zwanych stopniami. Standardowy czas realizacji jednego stopnia wynosi 103 godziny.

Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć umiejętność porozumiewania się z osobami głuchoniemymi, a także nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych i rodziców dzieci niesłyszących. Umiejętność taka może być szczególnie przydatna tym, którzy w przyszłości planują prace w ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób głuchoniemych.

Program nauczania obejmuje przedmioty przewidziane przez Polski Związek Głuchych. Zajęcia prowadzą wykładowcy PZG z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu kursu odbywa się egzamin przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną PZG z siedzibą w Opolu . Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i stopnia języka migowego oraz certyfikat PZG. Istnieje możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zaświadczenia o ukończeniu kursu II i III stopnia języka migowego.

Miejsca pracy dla osób posługujących się językiem migowym: szkoły, ośrodki i domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób głuchoniemych, zakłady opieki zdrowotnej itp.

Plan nauczania kursu.

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Teoria języka migowego 12 -
2 Daktylografia (alfabet palcowy, znaki matematyczne itp.) 3 10
3 Ideografia (znaki języka migowego) 10 68
Razem 25 78

Uwagi

Autorski program nauczania PZG kursu nie może ulec modyfikacji.

O cenę kursu pytaj w sekretariacie.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.