NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS: MENEDŻER BIURA z RACHNKOWOŚCIĄ

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 120 godzin

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 120 godzin (w tym praktyki). Kurs adresowany jest do osób pragnących uzyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia sekretariatu w różnych podmiotach gospodarczych. Celem edukacyjnym jest poszerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Gwarantujemy praktyki zawodowe dla zainteresowanych osób.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie: znał podstawy rachunkowości, znał podstawy prawa gospodarczego i pracy, umiał prowadzić dokumentację dla kadr i płac, obsługiwać i prowadzić prace biurowe oraz prowadzić korespondencję, obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe: telefax, ksero, elektroniczną maszynę do pisania, bindownicę oraz wykorzystywać komputer do prac biurowych, itd.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Podstawy prawa gospodarczego i pracy 10 -
2 Rachunkowość i dokumentacja finansowa 40 -
3 Dokumentacja kadr i płac 10 -
4 Biurowość, korespondencja i obsługa urządzeń biurowych 10 -
5 Komputeryzacja prac biurowych 20 -
6 Praktyka zawodowa - 30
Razem 90 30

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

Program kursu, na zlecenie instytucji i firm, może być dostosowany do potrzeb w/w jednostek.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.