NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS: METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 20 godzin

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 20 godzin.

Kurs adresowany jest do osób bezrobotnych oraz tych wszystkich, którzy zaczynają poszukiwanie pracy. Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat rynku pracy i przygotowania strategii zwiększania własnej konkurencyjności oraz poszukiwania miejsca pracy. Celem edukacyjnym jest teoretyczne przygotowanie do poszukiwania pracy z wykorzystaniem metod autoprezentacji, prawidłowego przygotowania dokumentów oraz profesjonalnego zachowania podczas przebiegu procesu rekrutacji.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie: znał prawa osoby poszukującej pracy i planującej rozwój zawodowy, umiał dokonać analizy siebie oraz określić swoje mocne i słabe strony, wiedział, z jakich metod może korzystać w poszukiwaniu pracy, pozna funkcjonowanie rynku pracy, potrafił sporządzić wymagane przez pracodawców dokumenty, umiał przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i w niej uczestniczyć, wiedział, jak zaplanować rozwój zawodowy i własną karierę, potrafił wykorzystywać komputer i Internet w poszukiwaniu pracy.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Prawne możliwości poszukiwania pracy i rozwoju zawodowego 1 -
2 Metody autoanalizy 1 1
3 Metody poszukiwania pracy 2 4
4 Sztuka prowadzenia rozmowy 1 3
5 Planowanie przyszłości zawodowej 1 1
6 Wykorzystanie komputera i Internetu w poszukiwaniu pracy - 5
Razem 6 14

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

Program kursu, na zlecenie instytucji i firm, może być dostosowany do potrzeb w/w jednostek.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.