NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS: PROFESJONALNA OBSŁUGA SEKRETARIATU

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 60 - 90 godzin

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 60 godzin + 30 godzin praktyki w sekretaricie firmy.

Kurs adresowany jest do osób pragnących uzyskać wiedzę niezbędną do prowadzenia sekretariatu w różnych podmiotach gospodarczych. Celem kursu jest również poszerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących czynności pracownika sekretariatu. Gwarantujemy praktyki zawodowe dla zainteresowanych osób.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie: potrafił samodzielnie prowadzić księgowość - a w specjalności małych przedsiębiorstw, wykorzystywać komputer i dostępne programy komputerowe do prac finansowo-księgowych.

Miejsca pracy managerów biura: biura w każdego rodzaju placówkach publicznych jak i prywatnych, zakłady pracy, firmy handlowe, szkoły itd.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie: znał podstawy rachunkowości, znał podstawy prawa gospodarczego i pracy, umiał prowadzić dokumentację dla kadr i płac, obsługiwać i prowadzić prace biurowe oraz prowadzić korespondencję, obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe: telefax, ksero, maszyna elektroniczna, bindownica, wykorzystywać komputer do prac biurowych itd.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Podstawy prawa gospodarczego i pracy 10 -
2 Rachunkowość i dokumentacja finansowa 5 10
3 Dokumentacja kadr i płac 5 10
4 Biurowość, korespondencja i obsługa urządzeń biurowych - 10
5 Komputeryzacja prac biurowych - 10
6 Praktyka zawodowa - 30
Razem 20 70

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

Program kursu, na zlecenie instytucji i firm, może być dostosowany do potrzeb w/w jednostek.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.