NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS: OPIEKUN ŚRODOWISKOWY

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 120 godzin

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 120 godzin.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać przygotowanie w zakresie świadczenia pomocy środowiskowej osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub będącym w podeszłym wieku. Zapewniamy możliwość odbycia praktyki zawodowej. Celem kursu jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą, samotną i niesamodzielną, która nie ma dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie: pomagać podopiecznym w codziennych czynnościach domowych, pielęgnować oraz dbać o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i nie samodzielnych, prowadzić rehabilitację, udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego, aktywizować podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

Miejsca pracy dla opiekunów/opiekunek środowiskowych:

Miejskie Ośrodki pomocy społecznej, Domy Pogodnej Starości, środowisko domowe podopiecznych, Placówki Paliatywne, Domy dla przewlekle chorych, Domy Samotnej Matki, Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Elementy pedagogiki społecznej, opiekuńczej i specjalnej 13 -
2 Wybrane zagadnienia z psychologii 10 -
3 Elementy metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi 5 10
4 Podstawy prawa 5 -
5 Pierwsza pomoc 2 5
6 Zagadnienia higieny osobistej, żywienia oraz najbliższego środowiska 10 -
7 Metodyka organizacji czasu wolnego 5 10
8 Elementy rehabilitacji 5 10
9 Praktyka zawodowa - 30
Razem 55 65

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

Program kursu, na zlecenie instytucji i firm, może być dostosowany do potrzeb w/w jednostek.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.