NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS PILOTAŻU WYCIECZEK

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 150 godzin / wycieczka

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

ośrodek posiada koncesję na organizację kursów pilota wycieczek


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 150 godzin.

Kurs adresowany jest do osób pragnących uzyskać uprawnienia pilota wycieczek.

Pilot wycieczek zajmuje się przede wszystkim organizacją imprezy turystycznej, czuwaniem nad jej prawidłowym przebiegiem oraz reprezentowaniem firmy turystycznej. Znajomość języków obcych (w przypadku wycieczek zagranicznych) po zdaniu egzaminu na pilota uprawnia do ubiegania się o licencję pilota wycieczek zagranicznych.

Uprawnienia pilota wycieczek upoważniają również do pracy w charakterze rezydenta.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie mógł z powodzeniem zdać egzamin państwowy i wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w nowym atrakcyjnym zawodzie, umożliwiającym poszukiwanie pracy w branży turystycznej w kraju i za granicą.

Miejsca pracy dla pilotów wycieczek: biura podróży, biura turystyczne, agencje promocji regionów, kurorty, ośrodki wypoczynkowe itp.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie 2 4
2 Obsługa ruchu turystycznego 24 12
3 Geografia turystyczna Polski i Europy. Podstawy krajoznawstwa 20 10
4 Struktura polityczno-społeczno-ekonomiczna kraju i świata 0 4
5 Przepisy prawne w turystyce 8 4
6 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz mienia turystów 0 4
7 Pilot a grupa 18 10
8 Zajęcia praktyczne - wycieczka krajowa lub zagraniczna - wycieczka - 3 dni
Razem 92 68 + wycieczka

Uwagi

Program kursu jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia MG w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 103 i 104)

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.