NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURS: SPECJALISTA D/S KADR i PŁAC w MAŁYCH i ŚREDNICH FIRMACH

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: 135 godzin

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Standardowy czas realizacji kursu wynosi 135 godzin.

Kurs adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę niezbędną dla prawnej oraz finansowej obsługi pracowników w przedsiębiorstwie, a także dla osób pracujących w działach personalnych w ramach stosunku pracy, zlecenia, prowadzących własną działalność i zatrudniających pracowników. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w działach personalno-kadrowo-płacowych, a także nabycie praktycznych umiejętności z tym związanych.

Kurs odbywa się w małych, 10-15 osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie znał podstawy prawne z zakresu prawa pracy, będzie potrafił prowadzić dokumentację pracowniczą i finansową firmy.

Plan nauczania kursu

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Obowiązujące przepisy i akty prawne 2 -
2 System ubezpieczeń społecznych w Polsce - zasady podlegania ubezpieczeniom 3 -
3 Kadry i płace 10 20
4 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 10 15
5 Naliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem aktualnych przepisów dotyczących ubezpieczeń i prawa podatkowego 5 5
6 Obsługa programu kadrowo-płacowego - 20
7 Księgowość, zasady rachunkowości, dokumentacji księgowo-finansowej - 20
8 Podatkowa księga przychodów i rozchodów - 5
9 Księgowość komputerowa - 20
Razem 30 105

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

Program kursu, na zlecenie instytucji i firm, może być dostosowany do potrzeb w/w jednostek.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.