NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Termin realizacji kursu: 26 czerwca - 3 lipca 2015 r.

Miejsce realizacji kursu: Ośrodek Kursowy


Informacje o kursie

Czas realizacji kursu dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży wynosi 36 godzin.

Kurs adresowany jest do osób pragnących uzyskać kwalifikacje wychowawcy kolonijnego, co umożliwia zatrudnienie w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem kursu jest wyposażenie kandydata w umiejętność pełnienia obowiązków wychowawcy kolonijnego placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

Obsługę aministracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, w soboty od 8:00 do 12:00. w okresie wakacji sekretariat jest czynny w godzinach od 10:00 do 16:00.

Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Po ukończeniu kursu i otrzymaniu zaświadczenia Słuchacz posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.


Informacje dla słuchaczy

Plan zajęć kursu

Na spotkaniu organizacyjnym w dniu 26 czerwca br., o godzinie 15:00 zostanie omówiony plan zajęć kursu; w tym samym dniu w godzinach wieczornych harmonogram będzie umieszczony na poniżej.

Materiały kursowe

Materiały kursowe dla słuchaczy kursu są umieszczane na platformie e-learningowej ośrodka po zrealizowaniu przez kursantów określonej partii materiału.

Rozporządzenia, program kursu:

Lp. Wyszczególnienie Dokument
1 Rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12 poz. 67) - tekst jednolity PDF
2 Rozporządzenie w sprawieokreślenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 1997 r.) PDF
3 Program kursu PDF
ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.