NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

KURSY KOMPUTEROWE

terminy realizacji kursu: w uzgodnieniu ze słuchaczami

okres nauki: liczba godzin zależy od wybranego modułu

zaświadczenie: o ukończeniu kursu / druk zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej


Krótka informacja o kursie

Liczba godzin kursu zależy od wybranego modułu.

Kurs adresowany jest do osób pragnących pozyskać wiadomości i umiejętności dotyczące obsługi komputera. Oferta dotyczy zarówno młodzieży, jak również osób dorosłych.

Proponujemy następujące moduły kursu:

Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych ze słuchaczami podczas spotkania organizacyjnego.

Obsługę administracyjną kursu zapewnia Sekretariat Szkoły, czynny w dogodnych dla Słuchaczy godzinach.

Informacje są również przekazywane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową i platformę e-nauczania E-NOTUS.

Słuchacze kursu posiadają samodzielny dostęp do stanowiska komputerowego. Materiały pomocnicze otrzymane podczas trwania kursu są nieodpłatne.

Plan nauczania kursu podstaw obsługi komputera.

Poniżej przedstawiamy moduły występujace w planie nauczania kursu.

Lp. Wyszczególnienie Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
1 Wiadomości ogólne 2 -
2 Podstawy obsługi komputera 1 4
3 Systemy operacyjne i oprogramowanie 1 4
4 Korzystanie z Internetu - 5
5 Praca z komputerem - 8
Razem 4 21

Uwagi

Plan nauczania kursu może ulec modyfikacji.

O programy innych modułów kursów, pytaj w sekretariacie ośrodka kursowego.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.