NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIA w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Działania podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie likwidacji zakładów kszatłcenia nauczycieli wynikają z treści komunikatu podpisanego w maju 2009 r. przez ministra edukacji narodowej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra pracy i polityki społecznej, zawierającego wspólne stanowisko dotyczące działań mających na celu przeniesienie kształcenia prowadzonego w kolegiach do systemu szkolnictwa wyższego, w którym wskazano, iż 2011 r. będzie ostatnim rokiem rekrutacji słuchaczy do kolegiów, a wygaszenie kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli nastąpi w 2014 r.

Ostatecznie, zgodnie z art. 261a ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553) ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu prowadzącego kolegium:

  1. przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,
  2. włączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych do uczelni publicznej po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni,
  3. połączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową, określając sposób przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i specjalności studiów oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na celu zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

Zmianie uległy terminy ostatniej rekrutacji, która mogła być przeprowadzona w roku akademickim 2012/2013 i wygaszania kolegiów - 2015 r.

Organ Prowadzący Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim zdecydował o wygaszeniu działalności kolegiów w roku 2015.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.