NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

(możliwość realizacji w formie ukończenia szkoły policealnej lub kursu)

system kształcenia: szkoła policealna - system zaoczny / kurs

świadectwo: ukończenia szkoły / ukończenia kursu

dyplom: opiekuna medycznego/zaświadczenie o ukończeniu kursu


Informacje o kierunku kształcenia

Nauka w zawodzie opiekuna medycznego trwa jeden rok w szkole policealnej.

Prowadzimy również kursy dla opiekunów medycznych.

Opiekun medyczny zabezpiecza realizację świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu opiekun medyczny jest kompatybilne z priorytetami działań Ministra Zdrowia tj. z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny świadczy usługi na rzecz osób niesamodzielnych we wszystkich grupach wiekowych.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub zaświadczenie o ukończeniu kursu. Absolwenci szkoły policealnej, po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł zawodowy opiekuna medycznego.

Informacje dodatkowe

Przewidywane zmiany demograficzne w Europie będą w kolejnych latach czynnikiem bardzo silnie zwiększającym zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne. Już obecnie obserwuje się pogłębiający deficyt w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami niesamodzielnymi. Szacuje się, że w Polsce (dane MZiOS) jest ponad milion osób, które w następstwie chorób lub urazów stają się niesamodzielne w stopniu wymagającym pomocy osób drugich-wynika to z sytuacji epidemiologicznej (stan zdrowia) i demograficznej (proces starzenia się społeczeństwa). Zawód ten wypełnia również niepokojąco pogłębiającą się lukę powstałą w wyniku spadku ilości personelu medycznego średniego szczebla w ostatnich latach ( emigracja zarobkowa do krajów wysoko uprzemysłowionych). Absolwenci na pewno znajdą pracę w publicznych i niepublicznych placówki służby zdrowia lub będą mogli wypełniać zadania opiekuna medycznego w krajach Unii Europejskiej.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.