NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

kwalifikacja: świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

system kształcenia: szkoła policealna/zaoczna lub KKZ dla osób, które są w trakcie zdobywania wykształcenia średniego

okres nauki: dwa semestry

świadectwo: ukończenia szkoły

dyplom: potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekuna środowiskowego


Informacje o kierunku kształcenia

Kierunek kształcenia realizowany w szkole policealnej lub w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego adresowany jest do osób które chcą uzyskać przygotowanie w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Celem jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie opieki nad niepełnosprawnym ruchowo, przewlekle chorym lub osobą będącą w podeszłym wieku. Uzyskana wiedza i umiejętności będą stanowiły dodatkowy atut na rynku pracy. Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Miejscem pracy opiekunki będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie mógł realizować usługi opiekuńcze w domu.

Podstawowym celem kształcenia opiekuna środowiskowego jest przygotowanie absolwenta szkoły do:

Informacje dodatkowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

Praktyki zawodowe odbywają się w Miejskich Ośrodkach pomocy społecznej, Domach Pogodnej Starości, środowisku domowym podopiecznych, Placówkach Paliatywnych, Domach dla przewlekle chorych, Domach Samotnej Matki.

Jeśli jesteś zainteresowany nauką, prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie go na adres sekretariatu:

Po wypełnieniu kwestionariusza osobowego prosimy o wysłanie go na nasz adres elektroniczny, dostępny poniżej, sekretariat szkoły skontaktuje się z Tobą następnego dnia w celu dopełnienia rekrutacji.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.