NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

TECHNIK ADMINISTRACJI

system kształcenia: zaoczny

okres nauki: cztery semestry

świadectwo: ukończenia szkoły

dyplom: technika administracji


Informacje o kierunku kształcenia

Technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych przejawiających się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiających pracę na różnych stanowiskach administracyjnych.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek, sporządzaniem sprawozdań i protokołów głównych posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych, prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Do głównych zawodowych przedmiotów w technikum należą: wstęp do nauki o państwie i prawie, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne i prawo finansów publicznych, ekonomika przedsiębiorstw, zarys etyki, rachunkowość i analiza ekonomiczna, socjologia i psychologia społeczna, technika biurowa, organizacja pracy biurowej, język angielski zawodowy, specjalizacja (jej program opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu), praktyka zawodowa 8 tygodni.

Cykl kształcenia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika prac biurowych.

Absolwent szkoły może być zatrudniony:

Uwaga: technik administracji może być zatrudniony na stanowiskach określonych w szczegółowych przepisach dotyczących funkcjonowania wyżej wymienionych urzędów.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.