NOWOŚĆ!!! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Zadzwoń: +48 32 474 00 60
OPIEKUN MEDYCZNY - 100% ZDAWALNOŚCI

TECHNIK EKONOMISTA

system kształcenia: zaoczny

okres nauki: cztery semestry

świadectwo: ukończenia szkoły

dyplom: technika ekonomisty


Informacje o kierunku kształcenia

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac i opracowań: analitycznych w zakresie - czynników kształtujących podstawowe wielkości ekonomiczne; badawczych w odniesieniu do - sprawności ekonomiczno - organizacyjnej podmiotów gospodarczych; obliczeniowych w zakresie wskaźników określających sytuację finansową firmy; sprawozdawczych między innymi z działalności podmiotu gospodarczego; zbierania i pozyskiwania informacji rynkowych; sporządzania budżetu oraz planu działania danej jednostki i komórki podmiotu gospodarczego. Absolwent w tym zawodzie może również samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcje asystenta prezesa czy dyrektora.

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, prawo, ekonomika, rachunkowość, język obcy zawodowy, pracownia ekonomiczna, praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony w: bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, podatkowych, innych.

ZamknijStrona wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, uwierzytelniania na platformie edukacyjnej, zbierania informacji o sposobie korzystania w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej działania, itp. W każdej chwili możesz wyłączyć cookies, wyłączenie spowoduje jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Czytaj więcej o naszej polityce prywatności.